ibase_close

(PHP 5, PHP 7)

ibase_closeZamyka połączenie z serwerem Firebird/InterBase

Opis

ibase_close ([ resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : bool

Zamyka połączenie z serwerem Firebird/InterBase wiązane za pomocą podanego identyfikator połączenia, zwróconego przez ibase_connect(). Domyślna transakcja jest potwierdzana, pozostałe są wycofywane.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia z serwerem Firebird/InterBase, zwrócony przez ibase_connect(). Jeśli nie został podany, to używane jest ostatnio otwarte połączenie.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
Anonymous
21 years ago
Before close the connection remember to free your query results too...

$dbh = ibase_connect($host, $username, $password);
$stmt = 'SELECT * FROM tblname';
$sth = ibase_query($dbh, $stmt);
while ($row = ibase_fetch_object($sth)) {
    .............
}
ibase_free_result($sth);  //  <-------
ibase_close($dbh);
To Top