ibase_set_event_handler

(PHP 5, PHP 7)

ibase_set_event_handlerRejestruje funkcję zwrotną, wywoływaną podczas występowania zadarzeń

Opis

ibase_set_event_handler ( callbable $nazwa_funkcji_zwrotnej , string $nazwa_zdarzenia1 [, string $nazwa_zdarzenia2 [, string $... ]] ) : resource
ibase_set_event_handler ( resource $identyfikator_połączenia , callbable $nazwa_funkcji_zwrotnej , string $nazwa_zdarzenia1 [, string $nazwa_zdarzenia2 [, string $... ]] ) : resource

Ta funkcja rejestruje funkcję użytkownika PHP do obsługiwania zdarzeń przesyłanych przez bazę danych.

Parametry

nazwa_funkcji_zwrotnej

Funkcja zwrotna jest wywoływana z argumentami nazwa_zdarzenia i identyfikator_połączenia, gdy tylko baza danych prześle informację o wystąpieniu jednego z określonych zdarzeń.

Aby obsługa zdarzenia została wyrejestrowana, funkcja zwrotna musi zwrócić FALSE. Każda inna zwracana wartość jest ignorowana. Funkcja akceptuje maksymalnie 15 argumentów nazwa_zdarzenia.

nazwa_zdarzenia1

Nazwa zdarzenia.

nazwa_zdarzenia2

Można przekazać maksymalnie 15 zdarzeń.

Zwracane wartości

Zwracana wartość jest identyfikatorem zasobu do obsługiwania zdarzeń. Identyfikator może być użyty do odwołania funkcji obsługiwania zdarzeń za pomocą ibase_free_event_handler().

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_set_event_handler()

<?php

function funkcja_zwrotna($nazwa_zdarzenia$link)
{
    if (
$nazwa_zdarzenia=="NOWE_ZAMOWIENIE") {
        
// przetwarzanie NOWE_ZAMOWIENIE
        
ibase_query($link"UPDATE zamowienia SET status='zakonczone'");
      } else if (
$nazwa_zdarzenia=="ZATRZYMANIE_SERWERA") {
        
// wyrejestrowanie funkcji zwrotnej
        
return false;
    }
}

ibase_set_event_handler($link"funkcja_zwrotna""NOWE_ZAMOWIENIE""ZATRZYMANIE_SERWERA");
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top