ibase_rollback

(PHP 5, PHP 7)

ibase_rollbackWycofuje transakcję

Opis

ibase_rollback ([ resource $identyfikator_połączenia_lub_transakcji = NULL ] ) : bool

Wycofuje transakcję.

Parametry

identyfikator_połączenia_lub_transakcji

Jeśli jest wywołana bez argumentu, wycofuje domyślną transakcję w domyślnym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator połączenia wycofuje domyślną transakcję we wskazanym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator transakcji wycofuje wskazaną transakcję.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top