ibase_commit

(PHP 5, PHP 7)

ibase_commitZatwierdza transakcję

Opis

ibase_commit ([ resource $identyfikator_połączenia_lub_transakcji = NULL ] ) : bool

Zatwierdza transakcję.

Parametry

identyfikator_połączenia_lub_transakcji

Jeśli jest wywołana bez argumentu, zatwierdza domyślną transakcję w domyślnym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator połączenia zatwierdza domyślną transakcję we wskazanym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator transakcji zatwierdza wskazaną transakcję.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top