ibase_blob_open

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_openOtwiera BLOBa w celu pobrania części danych

Opis

ibase_blob_open ( resource $identyfikator_połączenia , string $identyfikator_bloba ) : resource
ibase_blob_open ( string $identyfikator_bloba ) : resource

Otwiera istniejącego BLOBa do odczytu.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia do Firebird/Interbase. Jeśli został pominięty używane jest ostatnio otwarte połączenie.

identyfikator_bloba

Identyfikator BLOBa.

Zwracane wartości

Zwraca uchwyt BLOBa do późniejszego użycia z ibase_blob_get() lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Kevin Hamilton
16 years ago
While it is true that PHP4 allows only one parameter, it is not true that PHP5 allows only 2 parameters.  The correct function signature for PHP5 should be:

resource ibase_blob_open([ resource link_identifier, ] string blob_id)

If a link_identifier is not provided, then the "default" link_identifier will be used.  The default link identifier is assigned every time you call ibase_connect or ibase_pconnect, so if you have multiple connections it will be  whichever was connected LAST.
To Top