ibase_drop_db

(PHP 5, PHP 7)

ibase_drop_dbUsuwa bazę danych Firebird/InterBase

Opis

ibase_drop_db ([ resource $połączenie = NULL ] ) : bool

Ta funkcja usuwa bazę danych otwartą za pomocą ibase_connect() lub ibase_pconnect(). Baza danych jest zamykana i usuwana z serwera.

Parametry

połączenie

Identyfikator połączenia Firebird/Interbase. Jeśli został pominięty używane jest ostatnio otwarte połączenie.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top