ibase_maintain_db

(PHP 5, PHP 7)

ibase_maintain_dbUruchamia polecenie konserwacyjne na serwerze baz danych

Opis

ibase_maintain_db ( resource $połączenie_do_usługi , string $baza_danych , int $akcja [, int $argument = 0 ] ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top