ibase_rollback_ret

(PHP 5, PHP 7)

ibase_rollback_retWycofuje transakcję bez zamykania jej

Opis

ibase_rollback_ret ([ resource $identyfikator_połączenia lub identyfikator_transakcji = NULL ] ) : bool

Wycofuje transakcję bez zamykania jej.

Parametry

identyfikator_połączenia lub identyfikator_transakcji

Jeśli jest wywołana bez argumentu, wycofuje domyślną transakcję w domyślnym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator_połączenia wycofuje domyślną transakcję we wskazanym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator_transakcji wycofuje wskazaną transakcję. Kontekst transakcji powinien zostać zachowany, natomiast wycofane segmenty zapytań w tej transakcji nie mogą zostać potwierdzone.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top