ibase_wait_event

(PHP 5, PHP 7)

ibase_wait_eventCzeka na zdarzenie, które zostanie przesłane przez serwer

Opis

ibase_wait_event ( string $nazwa_zdarzenia1 [, string $nazwa_zdarzenia2 [, string $... ]] ) : string
ibase_wait_event ( resource $identyfikator_połączenia , string $nazwa_zdarzenia1 [, string $nazwa_zdarzenia2 [, string $... ]] ) : string

Ta funkcja wstrzymuje wykonywanie skryptu, dopóki nie zostanie przesłana informacja przez bazę danych o wystąpieniu jednego określonych zdarzeń. Funkcja akceptuje maksymalnie 15 argumentów nazwa_zdarzenia.

Parametry

nazwa_zdarzenia1

Nazwa zdarzenia.

nazwa_zdarzenia2

...

Zwracane wartości

Zwraca nazwę zdarzenia, które zostało przesłane.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top