ibase_param_info

(PHP 5, PHP 7)

ibase_param_infoZwraca informację o parametrze w przygotowanym zapytaniu

Opis

ibase_param_info ( resource $przygotowane_zapytanie , int $numer_parametru ) : array

Zwraca tablicę z informacją o parametrze we wcześniej przygotowanym zapytaniu.

Parametry

przygotowane_zapytanie

Uchwyt do przygotowanego zapytania Firebird/Interbase.

numer_parametru

Pozycja parametru.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę zawierającą następujące klucze: name, alias, relation, length i type, odpowiednio - nazwę, alias, relację, długość i typ.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top