ibase_blob_info

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_infoZwraca długość i inne informacje dotyczące BLOBa

Opis

ibase_blob_info ( resource $identyfikator_połączenia , string $identyfikator_bloba ) : array
ibase_blob_info ( string $identyfikator_bloba ) : array

Zwraca długość i inne informacje na temat BLOBa.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia do Firebird/Interbase. Jeśli został pominięty używane jest ostatnio otwarte połączenie.

identyfikator_bloba

Identyfikator BLOBa.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę zawierającą informacje o BLOBie. Zwrócona informacja składa się z długości BLOBa, liczby segmentów, wielkości największego segmentu i czy jest to BLOB strumieniowy czy segmentowy.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top