ibase_blob_cancel

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_cancelOdwołuje tworzenie BLOBa

Opis

ibase_blob_cancel ( resource $uchwyt_do_bloba ) : bool

Ta funkcja odwołuje BLOBa, jeśli jeszcze nie został zamknięty za pomocą ibase_blob_close().

Parametry

uchwyt_do_bloba

Uchwyt do BLABa otwartego za pomocą ibase_blob_create().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top