ibase_num_params

(PHP 5, PHP 7)

ibase_num_paramsZwraca liczbę parametrów w przygotowanym zapytaniu

Opis

ibase_num_params ( resource $przygotowane_zapytanie ) : int

Ta funkcja zwraca liczbę parametrów w przygotowanym zapytaniu, określonym przez przygotowane_zapytanie. Wynikiem jest liczba argumentów, które muszą zostać dowiązane podczas wywoływania ibase_execute().

Parametry

przygotowane_zapytanie

Uchwyt do przygotowanego zapytania.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę parametrów jako integer.

Zobacz też:

  • ibase_prepare() - Przygotowuje zapytanie do późniejszego dowiązania parametrów w postaci zmiennych, i do wykonania
  • ibase_param_info() - Zwraca informację o parametrze w przygotowanym zapytaniu

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top