ibase_errmsg

(PHP 5, PHP 7)

ibase_errmsgZwraca tekst komunikatu błędu

Opis

ibase_errmsg ( void ) : string

Zwraca tekst komunikatu błędu, który powstał w wyniku wywołania funkcji FireBird/Interbase.

Zwracane wartości

Zwraca tekst komunikatu błędu jako łańcuch, lub FALSE w przypadku gdy nie wystąpił żaden błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top