ibase_affected_rows

(PHP 5, PHP 7)

ibase_affected_rowsZwraca ilość wierszy przetworzonych przez ostatnie zapytanie

Opis

ibase_affected_rows ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : int

Ta funkcja zwraca liczbę wierszy przetworzonych przez ostatnie zapytanie (INSERT, UPDATE lub DELETE), które zostało wykonane w kontekście określonej transakcji.

Parametry

identyfikator_połączenia

Kontekst transakcji. Jeśli identyfikator_połączenia jest zasobem połączenia, używana jest jego domyślna transakcja.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę wierszy jako integer.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top