ibase_restore

(PHP 5, PHP 7)

ibase_restoreUruchamia zadanie przywrócenia bazy danych z kopii zapasowej w Menedżerze Usługi i natychmiast powraca

Opis

ibase_restore ( resource $połączenie_do_usługi , string $plik_źródłowy , string $baza_docelowa [, int $opcje = 0 [, bool $szczegółowe_komunikaty = false ]] ) : mixed
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top