ibase_free_event_handler

(PHP 5, PHP 7)

ibase_free_event_handlerOdwołuje funkcję zarejestrowaną do obsługiwania zdarzeń

Opis

ibase_free_event_handler ( resource $uchwyt_zdarzeń ) : bool

Ta funkcja powoduje, że zarejestrowana obsługa zdarzeń określona przez uchwyt_zdarzeń zostanie odwołana. Funkcja zwrotna nie będzie już wywoływana w przypadku przesyłania zdarzeń przez serwer.

Parametry

uchwyt_zdarzeń

Identyfikator zasobu do obsługiwania zdarzeń, utworzony przez ibase_set_event_handler().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top