ibase_commit_ret

(PHP 5, PHP 7)

ibase_commit_retPotwierdza transakcję bez zamykania jej

Opis

ibase_commit_ret ([ resource $identyfikator_połączenia lub identyfikator_transakcji = NULL ] ) : bool

Potwierdza transakcję bez zamykania jej.

Parametry

identyfikator_połączenia lub identyfikator_transakcji

Jeśli jest wywołana bez argumentu, potwierdza domyślną transakcję w domyślnym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator_połączenia potwierdza domyślną transakcję we wskazanym połączeniu. Jeśli argumentem jest identyfikator_transakcji potwierdza wskazaną transakcję. Kontekst transakcji powinien zostać zachowany, natomiast wykonane segmenty zapytań w tej transakcji nie mogą zostać wycofane.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top