ibase_errcode

(PHP 5, PHP 7)

ibase_errcodeZwraca kod błędu

Opis

ibase_errcode ( void ) : int

Zwraca kod ostatniego błędu, który powstał w wyniku wywołania funkcji FireBird/Interbase.

Zwracane wartości

Zwraca kod błędu jako integer, lub FALSE w przypadku gdy nie wystąpił żaden błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top