ibase_blob_create

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_createTworzy nowego BLOBa w celu umieszczenia w nim danych

Opis

ibase_blob_create ([ resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : resource

ibase_blob_create() tworzy nowego BLOBa w celu wypełnienia go danymi.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia do Firebird/Interbase. Jeśli został pominięty używane jest ostatnio otwarte połączenie.

Zwracane wartości

Zwraca uchwyt do BLOBa, do późniejszego użycia z ibase_blob_add() lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top