ibase_name_result

(PHP 5, PHP 7)

ibase_name_resultPrzypisuje nazwę do zbioru wynikowego

Opis

ibase_name_result ( resource $wynik , string $nazwa ) : bool

Ta funkcja przypisuje nazwę do wyniku. Nazwa może być później używana w segmentach: UPDATE|DELETE ... WHERE CURRENT OF nazwa.

Parametry

wynik

Wynik zapytania Firebird/InterBase.

nazwa

Nazwa do przypisania.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_name_result()

<?php
$result 
ibase_query("SELECT pole1,pole2 FROM tabela FOR UPDATE");
ibase_name_result($result"moj_kursor");

$updateqry ibase_prepare("UPDATE tabela SET pole2 = ? WHERE CURRENT OF moj_kursor");

for (
$i 0ibase_fetch_row($result); ++$i) {
    
ibase_execute($updateqry$i);
}
?>

Zobacz też:

  • ibase_prepare() - Przygotowuje zapytanie do późniejszego dowiązania parametrów w postaci zmiennych, i do wykonania
  • ibase_execute() - Wykonuje wcześniej przygotowane zapytanie

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top