fbird_num_fields

(PHP 5, PHP 7)

fbird_num_fieldsAlias dla ibase_num_fields()

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: ibase_num_fields().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top