ibase_prepare

(PHP 5, PHP 7)

ibase_preparePrzygotowuje zapytanie do późniejszego dowiązania parametrów w postaci zmiennych, i do wykonania

Opis

ibase_prepare ( string $zapytanie ) : resource
ibase_prepare ( resource $identyfikator_połączenia , string $zapytanie ) : resource
ibase_prepare ( resource $identyfikator_połączenia , string $transakcja , string $zapytanie ) : resource

Przygotowuje zapytanie do późniejszego dowiązania parametrów w postaci zmiennych, i do wykonania (za pomocą ibase_execute()).

Parametry

zapytanie

Zapytanie SQL.

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia InterBase zwrócony przez ibase_connect(). Jeśli pominięto, przyjmowane jest ostatnie otwarte połączenie.

transakcja

Uchwyt transakcji InterBase, z którym powinno być skojarzone zapytanie. Jeśli pominięto, przyjmowana jest domyślna transakcja dla połączenia.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator przygotowanego zapytania, lub FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
Andrew Champ
7 years ago
<?php

/**
* EDIT TO ABOVE: The above mentions "ibase_fetch_object". 
* In that case if should be using the object operator.
* Example below.
*/

$query = "SELECT * FROM EMPLOYEES";
$p_sql = ibase_prepare($query);
$result = ibase_execute($p_sql);
while(
$row = ibase_fetch_object($result)){
echo
$row->FIRSTNAME;
}
up
-3
adamson dot ibus at gmail dot com
11 years ago
ex.

<?php
$query
= "SELECT * FROM EMPLOYEES";
$p_sql = ibase_prepare($query);
$result = ibase_execute($p_sql);
while(
$row = ibase_fetch_object($result)){
echo
$row['FIRSTNAME'];
}
To Top