ibase_delete_user

(PHP 5, PHP 7)

ibase_delete_userUsuwa użytkownika z bazy danych bezpieczeństwa

Opis

ibase_delete_user ( resource $połączenie_do_usługi , string $nazwa_użytkownika ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top