ibase_field_info

(PHP 5, PHP 7)

ibase_field_infoZwraca informację o polu

Opis

ibase_field_info ( resource $wynik , int $numer_pola ) : array

Zwraca tablicę zawierającą informacje o polu, po wykonaniu zapytania SELECT.

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku.

numer_pola

Numer pola.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę z następującymi kluczami: name, alias, relation, length, type - odpowiednio: nazwa, alias, relacja, długość i typ.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_field_info()

<?php
$rs 
ibase_query("SELECT * FROM tabela");
$coln ibase_num_fields($rs);
for (
$i 0$i $coln$i++) {
    
$col_info ibase_field_info($rs$i);
    echo 
"nazwa: "$col_info['name']. "\n";
    echo 
"alias: "$col_info['alias']. "\n";
    echo 
"relacja: "$col_info['relation']. "\n";
    echo 
"długość: "$col_info['length']. "\n";
    echo 
"typ: "$col_info['type']. "\n";
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
tiago at econtabil dot com
12 years ago
In Firebird 1.5 this function INT64 returned to the fields created as floating point numbers. In Firebird 2.x this function returns as NUMERIC (SIZE, PRECISION). Example: NUMERIC (18,2)

In Brazilian Portuguese:
No Firebird 1.5 esta função retornava INT64 para os campos criados como numéricos com ponto flutuante. No Firebird 2.x esta função retorna como NUMERIC(TAMANHO, PRECISAO). Exemplo: NUMERIC(18,2)
up
0
tiago at econtabil dot com
16 years ago
Example:
$db = ibase_connect($host,$username,$password, "None", 0, 3 ) or die ('Error trying connect to Database!');

$select = "SELECT * from TABLE";   
$sql = ibase_query($db,$select) or die($select);

$total_fields= ibase_num_fields($sql);

for ($j = 1; $j <= $total_fields; $j++)
  {
    $info_field = ibase_field_info($sql, $j-1 );
    print("Name: " . $info_campo[1]); // print the field name
    print("Type:". $info_campo[4]); //print the field type
    print("Size: " . $info_campo[3]); // print the field size
  }
This function does not return the type from the fields as we are accustomed in interbase.
Example: Fields VARCHAR are returns as VARYING. Fields of the type CHAR return TEXT.

Tested in Firebird 1.5 Super Server.
To Top