ibase_blob_import

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_importTworzy BLOBa, kopiuje do niego zawartość pliku i zamyka go.

Opis

ibase_blob_import ( resource $identyfikator_połączenia , resource $uchwyt_do_pliku ) : string
ibase_blob_import ( resource $uchwyt_do_pliku ) : string

Ta funkcja tworzy BLOBa, wczytuje do niego zawartość wskazanego pliku, zamyka go i zwraca przydzielony identyfikator BLOBa.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia do Firebird/Interbase. Jeśli został pominięty używane jest ostatnio otwarte połączenie.

uchwyt_do_pliku

Uchwyt do pliku to uchwyt zwrócony przez fopen().

Zwracane wartości

W przypadku powodzenia zwraca identyfikator BLABa, a gdy wystąpi błąd zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_blob_import()

<?php
$dbh 
ibase_connect($host$username$password);
$nazwa_pliku '/tmp/bar';

$fd fopen($nazwa_pliku'r');
if (
$fd) {

    
$blob ibase_blob_import($dbh$fd);
    
fclose($fd);

    if (!
is_string($blob)) {
        
// nie udało się wczytać zawartości pliku do BLOBa
    
} else {
        
$query "INSERT INTO foo (name, data) VALUES ('$nazwa_pliku', ?)";
        
$prepared ibase_prepare($dbh$query);
        if (!
ibase_execute($prepared$blob)) {
            
// nie powiodło się wykonanie zapytania
        
}
    }
} else {
    
// nie udało się otworzyć pliku
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top