ibase_server_info

(PHP 5, PHP 7)

ibase_server_infoPobiera informacje o serwerze baz danych

Opis

ibase_server_info ( resource $połączenie_do_usługi , int $akcja ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
kgbfernando
14 years ago
A Little Example

<?php
   
// get server version and implementation strings
   
if (($service = ibase_service_attach('localhost', 'sysdba', 'masterkey')) != FALSE) {
       
$server_info  = ibase_server_info($service, IBASE_SVC_SERVER_VERSION)
                      .
' / '
                     
. ibase_server_info($service, IBASE_SVC_IMPLEMENTATION);
       
ibase_service_detach($service);
    }
    else {
       
$ib_error = ibase_errmsg();
    }
echo
$server_info;  
?>
To Top