ibase_add_user

(PHP 5, PHP 7)

ibase_add_userDodaje użytkownika do bazy danych bezpieczeństwa

Opis

ibase_add_user ( resource $połączenie_do_usługi , string $nazwa_użytkownika , string $hasło [, string $imię [, string $drugie_imię [, string $nazwisko ]]] ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
pabloj
17 years ago
You can create users on Firebird/Interbase this way:

<?php
   
// attach to the server with proper privileges
   
if (($service = ibase_service_attach('localhost', 'sysdba', 'masterkey')) != FALSE) {
       
// get server version and implementation strings
       
$server_info  = ibase_server_info($service, IBASE_SVC_SERVER_VERSION)
                      .
' / '
                     
. ibase_server_info($service, IBASE_SVC_IMPLEMENTATION);
       
//ibase_service_detach($service);
   
}
    else {
       
$ib_error = ibase_errmsg();
    }
echo
$server_info;

//add a new user with name 'pippo' and password 'pp'
if (($result = ibase_add_user($service, 'pippo', 'pp')) != FALSE) {
        echo
'User created';
       
ibase_service_detach($service);
    }
    else {
       
$ib_error = ibase_errmsg();
       
//detach from server
       
ibase_service_detach($service);
    } 
?>
To Top