sodium_crypto_shorthash_keygen

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_shorthash_keygenGet random bytes for key

Opis

sodium_crypto_shorthash_keygen ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top