sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_available

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_availableCheck if hardware supports AES256-GCM

Opis

sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_available ( void ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top