sodium_increment

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_incrementIncrement large number

Opis

sodium_increment ( string &$val ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

val

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top