sodium_memzero

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_memzeroOverwrite buf with zeros

Opis

sodium_memzero ( string &$buf ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

buf

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top