sodium_crypto_generichash_init

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_initInitialize a hash

Opis

sodium_crypto_generichash_init ([ string $key [, int $length = SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES ]] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

key

length

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top