sodium_crypto_sign_verify_detached

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_sign_verify_detachedVerify signature for the message

Opis

sodium_crypto_sign_verify_detached ( string $signature , string $msg , string $public_key ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

signature

msg

public_key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top