sodium_bin2hex

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_bin2hexEncode to hexadecimal

Opis

sodium_bin2hex ( string $bin ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

bin

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top