sodium_crypto_kdf_derive_from_key

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_kdf_derive_from_keyDerive a subkey

Opis

sodium_crypto_kdf_derive_from_key ( int $subkey_len , int $subkey_id , string $context , string $key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

subkey_len

subkey_id

context

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top