sodium_memcmp

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_memcmpTest for equality in constant-time

Opis

sodium_memcmp ( string $buf1 , string $buf2 ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

buf1

buf2

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top