sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_decrypt

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_decryptVerify that the ciphertext includes a valid tag

Opis

sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_decrypt ( string $ciphertext , string $ad , string $nonce , string $key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

ciphertext

ad

nonce

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top