sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_rekey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_rekeyDescription

Opis

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_rekey ( string &$state ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

state

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top