sodium_crypto_box_keypair

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_keypairRandomly generate a secret key and a corresponding public key

Opis

sodium_crypto_box_keypair ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
mickey at disneyland dot com
3 years ago
To get the actual public and secret keys, use `sodium_crypto_box_publickey()` and `sodium_crypto_box_secretkey()`.
To Top