sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_push

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_pushDescription

Opis

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_init_push ( string $key ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top