sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_publickey_from_secretkeyDescription

Opis

sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey ( string $key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top