sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256Derives a key from a password

Opis

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256 ( int $length , string $password , string $salt , int $opslimit , int $memlimit ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

length

password

salt

opslimit

memlimit

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top