sodium_crypto_auth_verify

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_auth_verifyVerifies that the tag is valid for the message

Opis

sodium_crypto_auth_verify ( string $signature , string $msg , string $key ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

signature

msg

key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top