sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehash

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehashDescription

Opis

sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehash ( string $password , int $opslimit , int $memlimit ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

password

opslimit

memlimit

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top