sodium_crypto_sign_keypair_from_secretkey_and_publickey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_sign_keypair_from_secretkey_and_publickeyDescription

Opis

sodium_crypto_sign_keypair_from_secretkey_and_publickey ( string $secret_key , string $public_key ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

secret_key

public_key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top