sodium_add

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_addAdd large numbers

Opis

sodium_add ( string &$val , string $addv ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

val

addv

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top