sodium_crypto_kx_client_session_keys

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_kx_client_session_keysDescription

Opis

sodium_crypto_kx_client_session_keys ( string $client_keypair , string $server_key ) : array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

client_keypair

server_key

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top