sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str_verify

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str_verifyVerify that the password is a valid password verification string

Opis

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str_verify ( string $hash , string $password ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

hash

password

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top