sodium_crypto_scalarmult

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_scalarmultCompute a shared secret given a user's secret key and another user's public key

Opis

sodium_crypto_scalarmult ( string $n , string $p ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

n

p

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top